Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE


Właścicielem Sklepu Internetowego jest Italian Fashion by Guazzone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce,
ul. Ossowska 41a, 05-220 Zielonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000075743, NIP 125-00-00-964.

 

WARUNKI OGÓLNE

 

      1. Sklep Internetowy Italian Fashion by Guazzone prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia na Produkty
          można składać wyłącznie za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem internetowym: www.italianfashion.pl
          („Sklep Internetowy”)
      2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
      3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wraz ze złożeniem prawidłowo
          wypełnionego Formularza Zamówienia stają się one zamawiającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu („Zamawiający”).
      4. Prezentowany na stronie www.italianfashion.pl katalog produktów („Produkty”) stanowi ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego
          i ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w Sklepie Internetowym w rozumieniu
          art. 71 Kodeksu cywilnego.
      5. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w ofercie Italian Fashion by Guazzone są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i
          zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Zamawiającego w chwili złożenia przez niego zamówienia.
      6. Ceny zamieszczone przy oferowanym Produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki. Całkowita cena Produktu z
          wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie na Formularzu Zamówienia wraz z podaniem
          całkowitego kosztu transakcji, tj. ceny Produktu i kosztu wysyłki. 
      7. Italian Fashion by Guazzone zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Italian Fashion by Guazzone,
          wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Italian Fashion by Guazzone
          bądź wprowadzania w nich zmian.
      8. Wszystkie zdjęcia, materiały i informacje zawarte na tej stronie są własnością firmy Italian Fashion, która zabrania ich powielania ich.
      9. Odcienie kolorów prezentowanych Produktów mogą odbiegać od tych, które widzą Państwo na ekranach monitorów. Jest to spowodowane
          mylną interpretacją barw kolorów przez karty graficzne i monitory. Reklamacje spowodowane powyższą różnicą nie będą uwzględniane.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA


     10. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia w systemie
           Sklepu Internetowego („Formularz Zamówienia”).
     11. Wypełnienie Formularza Zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z
           obowiązkiem zapłaty. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w Formularzu Zamówienia oraz nazwy
           hosta zamawiającego i godziny wysłania Formularza Zamówienia.   
     12. Wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia przez Zamawiającego stanowi złożenie Italian Fashion by Guazzone oferty zakupu
           w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
     13. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na Formularzu Zamówienia niekompletnych lub
           niepełnych danych.
     14. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatycznie wygenerowany przez Sklep Internetowy e-mail ze
           szczegółami zamówienia, stanowiący jednocześnie potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.
     15. Do zawarcia umowy między Zamawiającym a Italian Fashion by Guazzone dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia
           droga mailową przez pracownika Italian Fashion by Guazzone. 
     16. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:30,
           w niedzielę i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
     17. Zamawiający otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT albo paragonu fiskalnego w zależności od decyzji wyrażonej w
           Formularzu Zamówienia. W przypadku wyboru opcji dostarczenia faktury VAT Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich
           danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
     18. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
           - w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Italian Fashion by Guazzone,
           - w przypadku zamówienia płatnego przelewem elektronicznym - z chwilą wpływu środków na konto PayU,
           - w przypadku zamówień płatnych kartą - z chwilą autoryzacji karty,
           - w przypadku zamówień za pobraniem w momencie skompletowania zamówienia przez Italian Fashion by Guazzone.
     19. Płatność przelewem powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych na konto firmy:
           ITALIAN FASHION BY GUAZZONE Sp. z o. o

            ul. Ossowska 41 A, 05-220 Zielonka

             PKO Bank Polski

           29 1020 1026 0000 1802 0268 2649

           po potwierdzeniu przez Italian Fashion by Guazzone przyjęcia zamówienia do realizacji
           (pkt. 15 Regulaminu).
     20. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem „Centrum Rozliczeniowego PayU” .
           W przypadku korzystania z systemu płatności PayU Zamawiający dokonuje zapłaty tuż po złożeniu zamówienia.
     21. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku odmowy autoryzacji karty lub braku wpływu środków na konto Italian Fashion by Guazzone
           w ciągu 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji (pkt. 15 Regulaminu).
     22. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto Italian Fashion by Guazzone lub autoryzacji karty Zamawiający otrzymuje
           drogą mailową informację o rozpoczęciu realizacji zamówienia.
     23. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę Produktu.
     24. Metody dostawy i koszty przesyłki:
           - list polecony ekonomiczny: 11,00 zł (przedpłata na konto, 1 piżama/koszula lub 4 szt. fig),
           - paczka priorytet Poczta Polska: 15,00 zł (bez względu na wagę) przy przedpłacie na konto,
           - paczka priorytet Poczta Polska za pobraniem: 20,00 zł (bez względu na wagę),
           - paczka Kurier DPD: 11,00 zł (bez względu na wagę) przy przedpłacie na konto,
           - paczka Kurier DPD za pobraniem: 13,00 zł (bez względu na wagę),
           - Kurier DPD GRATIS: 0,00 zł (zamówienia powyżej 200 zł),
           - Poczta Polska GRATIS: 0,00 zł (zamówienia powyżej 200 zł),
           - odbiór osobisty GRATIS: 0,00 zł (możliwy tylko w siedzibie firmy: ul. Ossowka 41a, 05-220 Zielonka),
           - koszt usługi "prezent": 9,90 zł.
     25. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Italian Fashion by Guazzone,
           a w przypadku zamówień za pobraniem w ciągu 1 do 5 dni roboczych od momentu skompletowania zamówienia przez
           Italian Fashion by Guazzone.
     26. Italian Fashion by Guazzone informuje niezwłocznie o braku dostępności danego Produktu w magazynie i związanym z tym
           wydłużeniem czasu realizacji danego zamówienia – wskazując jednocześnie o ile wydłużony jest czas realizacji danego zamówienia.
           Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Brak ww. zgody Zamawiającego równoznaczny jest
           z całkowitą rezygnacją z zamówienia albo też z rezygnacją tylko z tej pozycji – Produktu, którego niedostępność wydłuża czas realizacji
           całego zamówienia.
     27. Italian Fashion by Guazzone nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od
           siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Italian Fashion by Guazzone niezwłocznie poinformuje o tym
           Zamawiajacego. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia

   

ZWROTY I REKLAMACJE

 

     28. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania Produktu.
     29. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Można skorzystać ze wzoru ww.
           oświadczenia dostępnego TUTAJ.
     30. Zwracany Produkt należy odesłać w terminie 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na adres:
           ITALIAN FASHION BY GUAZZONE Sp. z o. o.
           ul. Ossowska 41a
           05-220 Zielonka

     31. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon albo fakturę VAT), dane Zamawiającego oraz numer zamówienia.
           Należy również dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeżeli nie było wcześniej złożone.
     32. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie z wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób
           wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
     33. Z uwagi na charakter zamawianego Produktu oraz w świetle postanowień ww. pkt. 32 Regulaminu zwrot o którym mowa powyżej,
           dopuszczalny jest tylko w przypadku Produktu nieużywanego tj. nie noszącego widocznych śladów używania.
     34. Produkt uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi.
     35. Koszt przesyłki zwracanego Produktu pokrywa Zamawiający. Przesyłki przesyłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą
           przyjmowane.
     36. W przypadku odstąpienia od umowy Italian Fashion by Guazzone gwarantuje zwrot otrzymanych płatności, w tym kosztów dostawy, bez
           zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu
           od umowy.
     37. Italian Fashion by Guazzone zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub
          do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     38. Zwrot kosztów dostawy:
           - nie dotyczy dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia
             Produktu oferowany przez Italian Fashion by Guazzone,
           - nie jest uwzględniany w przypadku zwrotu części Produktów (odstąpieniu od umowy sprzedaży co do części Produktów).
     39. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie
           zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności nie powodujący dodatkowych opłat. 
     40. Nie jest możliwe dokonywanie zwrotów Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w stacjonarnych sklepach
           Italian Fashion by Guazzone oraz u innych sprzedawców Produktów Italian Fasshion by Guazzone.
     41. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt. 33 Regulaminu, osoba zwracająca Produkt zostanie
            poinformowana telefonicznie o odrzuceniu, a Produkt zostanie odesłany na jej koszt.
     42. Reklamacja powinna być złożona na formularzu, którego wzór można pobrać TUTAJ.
     43. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu.
     44. Reklamację składa się na adres:
           ITALIAN FASHION BY GUAZZONE Sp. z o. o.
           Dział Reklamacji
           ul. Ossowska 41 a
           05-220 Zielonka

     45. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dział Reklamacji w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z
           wymaganymi dokumentami (oryginał dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny).
     46. O pozytywnym albo negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową.
     47. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już
           niemożliwe Zamawiającemu, według jego wyboru:
           - zostanie zwrócona równowartość ceny reklamowanego Produktu lub
           - zostanie zaoferowany inny dostępny w sklepie Produkt o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu.
     48.  Nie jest możliwe rozpatrywanie reklamacji Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym w stacjonarnych sklepach
            Italian Fashion by Guazzone oraz u innych sprzedawców Produktów Italian Fashion by Guazzone.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


     49. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.italianfashion.pl, Sklepu Internetowego.
     50. Italian Fashion by Guazzone zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, bez uszczerbku dla jakichkolwiek
           praw nabytych przez Zamawiającego. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu
           na stronie www.italianfashion.pl, Sklepu Internetowego.
     51. Italian Fashion by Guazzone nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
           wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które
           Italian Fashion by Guazzone nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia
           siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.

52. Informujemy, że w związku ze złożeniem zamówienia Właściciel Sklepu będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a także ewentualnych roszczeń z tej umowy, w związku z realizacją tejże umowy; dodatkowo, w razie założenia Konta Klienta (Zamawiającego), dane osobowe klienta będą przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne (w tym przechowywanie danych informatycznych – tzw. hosting), oraz podmiotom zajmującym się dostarczaniem towarów do Zamawiającego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres umożliwiających podnoszenie roszczeń w związku z realizacją umowy (typowo dwa lata od dnia wydania towaru dla roszczeń z tytułu rękojmi), a w razie utworzenia Konta Klienta – także przez czas utrzymywania tego konta (do momentu jego usunięcia na żądanie Zamawiającego). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy.

53. Właściciel Sklepu informuje, że Zamawiającemu przysługuje prawo do:

1) żądania od Właściciela Sklepu dostępu do danych osobowych, dotyczących Zamawiającego,
2) żądania sprostowania danych osobowych Zamawiającego,
3) żądania usunięcia danych Zamawiającego,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Zamawiającego,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     54. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksy cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
     55. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o
           sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
     56. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Sądem właściwym dla
           rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Powyższe dotyczy również sytuacji
           braku zgody jednej ze stron umowy sprzedaży na pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszeń,
           wskazanej w pkt. 55 Regulaminu.

 

 

 

  


©2021 Italian Fashion - All rights reserved | design by VENTI